Ảnh hưởng có nghĩa là sự tác động của đối tượng này đến đối tượng khác. Vậy trong tiếng Anh, ảnh hưởng được viết ra sao?

Ảnh hưởng (tiếng Anh – adjective) effect, impact, influence, affect,…

Ví dụ

Their opinion affected my decision – Ý kiến của họ ảnh hưởng đến quyết định của tôi

That organization’s influence spreads over the border regions – Ảnh hưởng của tổ chức ấy lan rộng khắp vùng biên giới

Cấu trúc

An influence + on + someone/something – Có ảnh hưởng đối với ai / cái gì

To cultivate one’s personal influence – Gây ảnh hưởng cá nhân
Đam mê về công nghệ, ngoại ngữ. Thích khám phá du lịch và viết lách. WikiGiaiDap là nơi Linh chia sẻ thông tin hữu ích cho mọi người. Linh đã có kinh nghiệm du lịch trên 30 quốc gia, am hiểu về ẩm thực và cũng là một tín đồ về thời trang cùng với trình độ ngoại ngữ chuyên sâu của mình.