【Giải Đáp】Ánh sáng đơn sắc là gì?

1.Ánh sáng đơn sắc là gì?

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

2.Hiện tượng tán sắc ánh sáng trong tự nhiên.

Tán sắc ánh sáng là hiện tượng phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc

Sau những cơn mưa nhỏ, các giọt nước lơ lửng trong không khí đóng vai trò như những lăng kính tự nhiên, khi ánh sáng từ mặt trời chiếu qua (ánh sáng trắng) xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng hình thành nên cầu vồng.

Các giọt nước cũng có thể thay thế vai trò của một lăng kính. Khi ánh sáng Mặt Trời đi qua lăng kính, các tia sáng bị bẻ cong và sau đó bị phản xạ lại và đi ra ngoài giọt nước theo một góc 42 độ. Điều đó giải thích cho việc chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cầu vồng khi quay lưng lại với Mặt Trời và nhìn theo một góc 42 độ so với ánh sáng Mặt Trời

Hiện tượng khúc xạ trên xảy ra đối với hàng triệu giọt nước được chiếu sáng bởi Mặt Trời, do đó cầu vồng không phải là duy nhất. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một cầu vồng tại cùng một thời điểm do góc 42 độ, cũng tại vị trí xảy ra hiện tượng tán sắc đó khi nhìn ở một địa điểm khác chúng ta sẽ thấy một cầu vồng hoàn toàn khác.

Leave a Comment