【Giải Đáp】10/100mbps là gì?

【Giải Đáp】10/100mbps là gì?

Để biết 10/100mbps là gì, trước hết chúng ta cần biết mbps là gì?

Mbps ( viết tắt của megabite per second, megabit trên giây): là đơn vị đo tốc độ truyền dữ liệu, là băng thông của các nhà dịch vụ Internet dân dụng thường dùng.

Các bạn rất hay nhầm lẫn giữa mbps và mBps. Sau đây chúng tôi sẽ phân biệt cho các bạn.

MBps (viết tắc của megabyte per second): là một đơn vị đo tốc độ truyền dữ liệu khác, đọc là megabyte trên giây.

Bạn cũng biết 1byte = 8bite, nên 1mBps = 8mbps

Với bộ 10/100mbps thì có nghĩa là:

  • Tốc độ truyền tối thiểu: 10mbps = 10/8 = 1.25mBps
  • Tốc độ truyền tối đa: 100mbps = 100/8 = 12.5mBps