【Giải Đáp】15 ngày gold membership là gì?

【Giải Đáp】15 ngày gold membership là gì?

“Gold membership day” (tiếng Anh) được hiểu là ngày thành viên vàng. Điều đó có nghĩa là gì?

Khi bạn đăng ký thành viên của một dịch vụ nào đó, bạn sẽ được hưởng ưu đãi, hay nói cách khác là hưởng một số quyền lợi đặc biệt của dịch vụ đó, tất nhiên phải thỏa mãn số tiền đã được quy định trước đó của nhà cung cấp dịch vụ, và thời gian đươc hưởng ưu đãi cũng sẽ được đưa ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Đặc biệt, dịch vụ này sẽ có sự phân biệt giữa khách hàng bình thường và khách hàng thân thiết.

“15 ngày gold membership” là trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra quy định, khách hàng thân thiết sẽ được hưởng một ưu đãi do chính nhà cung cấp dịch vụ mình đang sử dụng đưa ra. Tùy thuộc vào từng dịch vụ mà người ta sẽ lựa chọn là có nên tặng khách hàng ưu đãi 15 ngày hay không? Và nếu có thì hình thức ưu đãi sẽ như thế nào.

Ví dụ: Khi bạn mua hàng ở một cửa hàng thường xuyên, bạn sẽ được đăng ký thành viên của cửa hàng đó. Bạn sẽ hưởng ưu đãi do cửa hàng đó đề ra, giá trị ưu đãi sẽ phụ thuộc vào số tiền mà bạn bỏ vào cửa hàng đó.