Messenger

【Giải Đáp】3 nội dung đạo đức của trường Tôn Đức Thắng là gì?

【Giải Đáp】3 nội dung đạo đức của trường Tôn Đức Thắng là gì?

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là đại học công lập thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thành lập ngày 24/9/1997; đến nay TDTU đã trở thành đại học Top 2 của Việt Nam và đang trên đường xác lập vị trí trong danh sách các đại học tốt nhất Châu Á.

Những nội dung cô đọng trong chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức phải giáo dục cho HS – SV đó là:

1. Về tinh thần trách nhiệm với việc học

• Học tập tốt là nhiệm vụ, là lương tâm của người học. Học tập tốt tức là hành động báo hiếu thiết thực cho gia đình, không phụ công ơn lo lắng của cha mẹ; học tập tốt là tỏ ra có trách nhiệm với tương lai của chính mình

• Để học tập tốt: sinh viên phải thực hiện đúng, hiệu quả cao những yêu cầu của thầy cô về chuyên môn, hoàn thành kế hoạch học tập theo qui định; luôn tích cực, chủ động tự học, tự đọc càng nhiều càng tốt và trong mọi thời gian có được; có kết quả học tập với đa số điểm từ khá trở lên.

2. Về tinh thần kỷ luật, nề nếp

• Tất cả những con người sống và làm việc có kỷ luật, có nề nếp, tôn trọng và chấp hành pháp luật, qui định, qui chế đều được cấp trên tin cậy; và chỉ có những con người như thế mới có khả năng thành đạt cao. Do vậy, sinh viên, học sinh nhà trường phải tập cho mình tính kỷ luật, nề nếp. Trong trường phải chấp hành mọi qui định, qui chế của trường một cách tự giác và chủ động; ngoài trường phải thể hiện là người tôn trọng pháp luật, thực hiện đúng các qui định của pháp luật. Có như thế, khi ra trường, sinh viên mới trở thành viên chức tốt

• Sinh viên, học sinh vi phạm qui chế sẽ không được công nhận đạt chuẩn đầu ra. Chỉ khi sinh viên tuân thủ qui chế, tập thói quen kỷ luật và nề nếp, sinh viên mới chắc chắn trở thành công dân tốt và viên chức thành đạt

3. Tinh thần tôn trọng tập thể, vì tập thể

• Cá nhân phải biết đặt quyền lợi của cơ quan, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân mình. Người đặt lợi ích của mình lên trước hết là người ích kỷ; sẽ tự làm cho mình không có vị trí trong tập thể; hay nói cách khác, tập thể sẽ không cần những người như thế. Sự tồn tại của những cá nhân ích kỷ này không có ý nghĩa.

• Để tồn tại tốt, sinh viên, học sinh phải tập thói quen coi quyền lợi, uy tín, thành tựu của tập thể lớp, của trường (và sau này là cơ quan làm việc) lớn hơn những gì thuộc riêng cá nhân mình. Vì thế, khi đứng trước sự lựa chọn giữa những điều tiện lợi cho cá nhân với uy tín của lớp, của đơn vị; sinh viên phải chọn việc giữ uy tín cho lớp, cho trường, cho đơn vị.

• 2 nội dung đạo đức đầu liên quan chặt chẽ với nội dung thứ 3. Một khi sinh viên, học sinh có trách nhiệm với việc học, hành; có tinh thần kỷ luật, chấp hành qui chế, sinh viên đó tất yếu sẽ tập dần cho mình tinh thần tôn trọng tổ chức, tôn trọng tập thể. Do vậy, nội dung đạo đức này có phần hệ quả từ 2 nội dung trên.