【Giải Đáp】A bit of là gì?

【Giải Đáp】A bit of là gì?

Như chúng ta đã biết thì: Bit (n) miếng (thức ăn…), mảnh, mẩu, chút, ít,….

Ví dụ như:

 a dainty bit = một miếng ngon

 to smash to bits = đập tan ra từng mảnh

 wait a bit = chờ một chút

Đó là “bit”, vậy “a bit of” thì sao?

Ví dụ như sau:

 not a bit of itchẳng tí nào cả, ngược lại là khác

 a bit of crumpet/fluff/skirt/stuffngười đàn bà có nhan sắc quyến rũ

 he is a bit of a coward = hắn ta hơi nhát gan một chút