【Giải Đáp】A/c là gì?

【Giải Đáp】A/c là gì?

A/c là từ viết tắt trong tiếng Anh. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, a/c được hiểu là “account”( tài khoản), hay a/cs có nghĩa là là “accounts” (nhiều tài khoản).

Một số ví dụ khác cho từ viết tắt a/c:

 1. Air Conditioning – điều hòa nhiệt độ
 2. Account current – tài khoản vãng lai
 3. Aircraft – phi cơ
 4. Air conditioner – máy điều hòa
 5. Assist-control – hỗ trợ kiểm soát
 6. Adriamycin / cyclophosphamide
 7. Albumin/creatinine ratio
 8. Anterior chamber of eye
 9. Activated carbon – also AC
 10. Air Control – also AC
 11. Alternating Currents
 12. Amoxicillin/clavulanic acid
 13. Associational/commissural