【Giải Đáp】 A little bit là gì?

【Giải Đáp】 A little bit là gì?

A little bit có nghĩa là một chút, chút đỉnh, một ít, đôi chút,…

Ví dụ:

Just a little bit, just a little bit – Một chút, một chút nữa.

I saw the great hopes and expectations they had had for him, the desire they had had that he would live just a little bit longer and a little bit better – Tôi đã nhìn thấy những hy vọng và kỳ vọng lớn lao mà họ đã dành cho anh ấy, họ ước muốn là anh ấy được sống lâu hơn một chút và tốt hơn một chút thôi

It’s a little bit slower pace, maybe a little bit easier to grasp – Tốc độ công việc chậm hơn một chút, có lẽ sẽ dễ dàng để nắm bắt hơn.

I heard she can be A little bit of a pain in the ass – Tôi nghe cô ấy có thể dễ nóng giận.