【Giải Đáp】A number of là gì?

A number of ( tiếng Anh) có nghĩa là một số những,… dùng khi muốn nói có một vài người hoặc một vài thứ gì đó; đi với danh từ số nhiều, động từ chia ở số nhiều. 

Ví dụ

A number of hours have passed – Một vài giờ đồng hồ đã trôi qua

A number of tables are decorated for the anniversary. – Một vài chiếc bàn đã được trang trí cho lễ kỉ niệm

A number of people are writing about this subject – Vài người đang viết chủ đề này

Cách phân biệt a number of/ the number of

A number of + danh từ (số nhiều) + động từ chia dạng số nhiều –  mang ý nghĩa là vài, một vài, một số; vậy thì động từ sẽ được chia ở số nhiều.

Ví dụ: A number of students are going to go to the class picnic.

The number of + danh từ (số nhiều)+ động từ chia ngôi thứ 3 số ít – là cụm chủ ngữ, danh từ ở sau chỉ làm rõ thêm đối tượng được đề cập, không phải là thành phần chính.

Ví dụ: The number of days in a week is seven.

 

Đam mê về công nghệ, ngoại ngữ. Thích khám phá du lịch và viết lách. WikiGiaiDap là nơi Linh chia sẻ thông tin hữu ích cho mọi người. Linh đã có kinh nghiệm du lịch trên 30 quốc gia, am hiểu về ẩm thực và cũng là một tín đồ về thời trang cùng với trình độ ngoại ngữ chuyên sâu của mình.