【Giải Đáp】A range of là gì?

【Giải Đáp】A range of là gì?

A range of ( tiếng Anh) có nghĩa là một loạt các, đủ, đầy,…

Range (noun): 

  • Dãy, hàng:  a range of mountains – dãy núi
  • Phạm vi, lĩnh vựcrange of action – phạm vi hoạt động
  • Loại: a range of colours – đủ các màu…

Range (verb):

  • Xếp loại
  • Sắp xếp có thứ tự
  • Đứng về phía một ai đó: to range onself with somebody – đứng về phía ai đó
  • Đi dọc theo, đi khắp: to range the woods – đi dọc theo cánh rừng…