【Giải Đáp】Ad hoc nghĩa là gì?

Ad hoc (tiếng Anh – adjective) có nghĩa là đối phó, tình thế đặc biệt, không dự tính trước,..

Từ đồng nghĩa : impromptu, provisional, special, specific,…

Ad hoc committe – ủy ban đặc biệt

Disputes are settled on an ad hoc basis – các cuộc tranh chấp được giải quyết trên cơ sở phi thể thức

Ad hoc (tiếng Anh: Ad hoc testing) là một phương pháp kiểm thử được sử dụng phổ biến khi thực hiện kiểm thử phần mềm mà không có kế hoạch hay tài liệu. Phương pháp này đã bị chỉ trích bởi vì nó không có cấu trúc và do đó các sai sót được tìm thấy bằng cách sử dụng phương pháp này có thể khó tái hiện thực (vì không có tài liệu trường hợp kiểm thử). Tuy nhiên, ưu điểm của kiểm thử ad hoc là những sai sót quan trọng có thể được tìm thấy một cách nhanh chóng.

 

 

Đam mê về công nghệ, ngoại ngữ. Thích khám phá du lịch và viết lách. WikiGiaiDap là nơi Linh chia sẻ thông tin hữu ích cho mọi người. Linh đã có kinh nghiệm du lịch trên 30 quốc gia, am hiểu về ẩm thực và cũng là một tín đồ về thời trang cùng với trình độ ngoại ngữ chuyên sâu của mình.