【Giải Đáp】After all nghĩa là gì?

【Giải Đáp】After all nghĩa là gì?

Như chúng ta đã biết thì after có nghĩa là sau, all có nghĩa là tất cả, vậy after all có nghĩa là gì?

After all có 2 nghĩa

Nghĩa thứ nhất: After all có nghĩa là hóa ra, rốt cuộc

I expected to fail the exam, but i passed after all – Tôi dự kiến ​​sẽ thất bại trong kỳ thi, nhưng tôi đã vượt qua tất cả.

I’m sorry.I can’t come after all – Tôi xin lỗi. Rốt cuộc thì tôi vẫn không thể đến.

Nghĩa thứ hai : After all có nghĩa là “Chúng ta không được quên sự thật rằng”

Of course you’re tired.After all, you were up all night – Tất nhiên bạn mệt mỏi. Chúng ta không được quên sự thật rằng bạn đã thức cả đêm.

I  think we should let A go camping with her boyfriend. After all, she is a big girl now – Tôi nghĩ chúng ta nên để A đi cắm trại với bạn trai của cô ấy. Chúng ta đừng quên rằng, bây giờ cô ấy đã lớn rồi.