【Giải Đáp】Albumin có công thức là gì?

【Giải Đáp】Albumin có công thức là gì?

Albumin là một loại protein huyết tương trong cơ thể người. Albumin hoạt động bằng cách làm tăng thể tích huyết tương hoặc nồng độ albumin huyết thanh.

Albumin thường được sử dụng để điều trị tình trạng sốc do mất máu, bỏng, giảm protein huyết tương do phẫu thuật hoặc suy gan. Albumin còn được dùng như một thuốc bổ sung trong phẫu thuật.

Công dụng của albumin

Ðiều trị cấp cứu trường hợp choáng do giảm thể tích máu mà những phương pháp khác không đủ hiệu quả.

Albumin được sử dụng trong bỏng nặng, để đề phòng hiện tượng cô đặc máu, chống mất nước và điện giải.

Trong trường hợp giảm protein huyết, đặc biệt là liên quan đến mất quá nhiều albumin cũng được sử dụng.

Và công thức hóa học của albumin là:

Leave a Comment