【Giải Đáp】All right nghĩa là gì?

【Giải Đáp】All right nghĩa là gì?

All right (tiếng Anh) được hiểu là khỏe mạnh, bình yên, vô sự, tốt, ổn,..

Ví dụ: everything is all right – mọi thứ đều ổn

he is all right – anh ấy khỏe

Các tính từ đồng nghĩa: acceptable, average, passable, standard, sufficient, ..

Các trạng từ đồng nghĩa: very well, surely, definitely, agreed,…

Phân biệt “all right” và “alright”

Từ “All right” là tính từ mang nghĩa “tốt, tốt một cách chấp nhận được” hoặc “tạm được, không tệ”. “Alright” là cách viết không chính thống của “All right” và được nhiều người sử dụng.

Trong tiếng Anh cũng có nhiều trường hợp ghép 2 từ lại làm một như “altogether” và “already”. Hai từ này đã được dùng trong tiếng Anh chuẩn trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên, riêng với từ “alright”, nhiều người không thích cách dùng này và nghĩ nó sai về ngữ pháp. Tốt hơn hết, trong văn bản nên tránh sử dụng “alright”. Thay vào đó chúng ta sẽ viết 2 từ riêng lẻ.

Ví dụ: “She calls them whenever she is travelling to assure them she is all right”.