【Giải Đáp】All right reserved là gì?

Trong cụm từ này, “right” có nghĩa là quyền, “reserved” có nghĩa là được bảo tồn, được đăng ký trước,..All rights reserved được dịch là tất cả các quyền đã được đăng ký trước. Thông thường, “all rights reserved” sẽ đi kèm với từ “Copyright” .

All rights reserved là cụm từ dùng để nói rằng các sản phẩm (hàng hóa, tác phẩm,..) nào mà đã in dòng chữ này có nghĩa là đã thuộc vào hàng đã được đăng ký bản quyền và buộc các bên phải tuân thủ, không được sử dụng hay sao chép dưới mọi hình thức khi chưa nhận được sự đồng ý của tác giả.

 

Đam mê về công nghệ, ngoại ngữ. Thích khám phá du lịch và viết lách. WikiGiaiDap là nơi Linh chia sẻ thông tin hữu ích cho mọi người. Linh đã có kinh nghiệm du lịch trên 30 quốc gia, am hiểu về ẩm thực và cũng là một tín đồ về thời trang cùng với trình độ ngoại ngữ chuyên sâu của mình.