【Giải Đáp】Ám ảnh tiếng anh là gì?

【Giải Đáp】Ám ảnh tiếng anh là gì?

Ám: tối, ngầm,..Ảnh: hình ảnh, hình bóng

Ám ảnh tức là điều làm mình cứ phải luôn nghĩ đến, luôn lởn vởn trong trí óc, khiến ta phải nghĩ đến, không yên,.

Ví dụ:

Cái vườn cao-su giới tuyến đối với tôi đã trở thành một ám ảnh (Nguyễn Tuân)

Và trong tiếng Anh, ám ảnh được viết là: HAUNT, OBSESS, BESET,

 

Ví dụ: It becam an obsession – Điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh

Day and night haunted by anxieties – Nỗi lo âu ngày đêm ám ảnh