【Giải Đáp】Âm đệm trong tiếng việt là gì?

【Giải Đáp】Âm đệm trong tiếng việt là gì?

Cấu tạo âm tiết tiếng Việt bao gồm: âm đầu, âm đệm, âm chính và âm cuối. Và trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về âm đệm. Vậy thế nào là âm đệm?

Âm đệm là yếu tố đứng ở vị trí thứ hai, sau âm đầu. Nó tạo nên sự đối lập tròn môi (voan) và không tròn môi (van). Trong tiếng Việt, âm đệm được miêu tả gồm âm vị bán nguyên âm /u/ (xem Bảng âm vị nguyên âm) và âm vị “zero” (âm vị trống). Âm đệm “zero” có thể tồn tại cùng tất cả các âm đầu, không có ngoại lệ.

Âm đệm có tác dụng biến đổi âm sắc của âm tiết sau lúc mở đầu, nó có chức năng khi biệt các âm tiết.

Ví dụ: Toán – Tán

 

Leave a Comment