【Giải Đáp】Am và pm là gì?

【Giải Đáp】Am và pm là gì?

Chúng ta đều biết rằng một ngày có 24 giờ, và được chia ra làm 2 phần thời gian bằng nhau, mỗi phần kéo dài 12 giờ. Nhưng ngoài cách chia như vậy, chúng ta còn có cách chia ngày làm 12 giờ và được phân biệt nhau bởi 2 kí hiệu là “am” và”pm”. Vậy cụ thể nó như thế nào, chúng ta cùng xem dưới đây nhé.

  • AM: Ante Meridiem = Before midday(theo tiếng Latin) nghĩa là trước 12giờ trưa
  • PM: Post Meridiem = After midda (theo tiếng Latin) nghĩa là sau 12 giờ trưa
  • 12 giờ trưa : 12 PM
  • 12 giờ đêm : 12 AM