【Giải Đáp】Ân hạn nợ gốc là gì?

【Giải Đáp】Ân hạn nợ gốc là gì?

Ân hạn nợ gốc hay gọi đầy đủ sẽ là thời gian ân hạn nợ gốc. Nó có nghĩa là gì?

Ân hạn nợ gốc là quãng thời gian kể từ khi khoản vay được giải ngân lần đầu cho đến ngày trả một khoản nợ gốc đầu tiên. Trong khoảng thời gian ân hạn nợ gốc, khách hàng không phải trả tiền gốc. Và có thể trả hoặc không trả lãi theo thỏa thuận của khách hàng với ngân hàng.

Có 2 hình thức trong ân hạn nợ gốc

1.Miễn trả gốc và lãi

Trong khoảng thời gian này, khách hàng không phải trả khoản tiền bất kỳ nào cho ngân hàng. Khách hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ trả lãi cho ngân hàng khi đến thời điểm trả khoản gốc đầu tiên. Nghĩa là khách hàng phải trả “khoản tiền gốc đầu tiên” và “tiền lãi trong thời gian ân hạn”.

2.Chỉ miễn trả gốc và khách hàng vẫn phải trả lãi vay.

Trong khoảng thời gian ân hạn nợ gốc, khách hàng vẫn phải trả tiền lãi khoản vay cho ngân hàng. Điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực tài chính cho khách hàng khi tới thời điểm trả khoản gốc đầu tiên.