【Giải Đáp】An ninh mạng là gì?

【Giải Đáp】An ninh mạng là gì?

Chúng ta vẫn thường hay nghe đến cụm từ “an ninh mạng” trong các bản tin thời sự, các bài báo,..Vậy cụm từ đó có nghĩa là gì?

An ninh mạng là gì?

An ninh mạng là lĩnh vực có nhiệm vụ bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn và những hoạt động liên quan đến chiếc máy tính của bạn bằng cách phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với các cuộc tấn công từ các hành vi trộm cắp hoặc làm hư hỏng phần cứng, phần mềm hoặc các dữ liệu, cũng như từ sự gián đoạn hoặc chuyển lạc hướng của các dịch vụ được cung cấp.

Hệ thống an ninh mạng làm việc như thế nào ?

An ninh mạng chắc chắn không chỉ dựa vào một phương pháp thông thường mà sẽ sử dụng một tập hợp các rào cản để có thể bảo vệ được doanh nghiệp của bạn theo nhiều cách khác nhau. Ngay khi một giải pháp gặp sự cố bất ngờ thì giải pháp khác vẫn có thể bảo vệ được công ty và tất cả dữ liệu của bạn trước sự đa dạng của các loại tấn công mạng.

Đầu tiên là bảo vệ chống lại được những đợt tấn công mạng từ bên trong và bên ngoài. Các đợt tấn công có thể xuất phát từ cả hai phía, từ bên trong và từ bên ngoài tường lửa của doanh nghiệp bạn, một hệ thống an ninh thực sự hiệu quả sẽ giám sát tất cả các hoạt động mạng, từ đó cảnh báo về những hành động vi phạm và thực hiện được những phản ứng thích hợp.

Tiếp theo là kiểm soát được truy cập thông tin bằng cách xác định chính xác được người dung và hệ thống của họ. Các doanh nghiệp có thể đặt ra những quy tắc của riêng mình về quyền truy cập dữ liệu. Có thể phê duyệt hoặc từ chối được cấp trên cơ sở danh tính người dung, chức năng của công việc hoặc là các tiêu chí kinh doanh cụ thẻ khác.