【Giải Đáp】An toàn thực phẩm tiếng anh là gì?

【Giải Đáp】An toàn thực phẩm tiếng anh là gì?

Có thể nói “an toàn thực phẩm” luôn là một đề tài nóng, nhận được sự quan tâm từ rất nhiều phía trong cộng đồng không chỉ ở nước ta mà còn là ở mọi nơi trên thế giới. 

An toàn thực phẩm tiếng Anh là gì?

An toàn (noun) : safety

Thực phẩm (noun) : food

An toàn thực phẩm : Food safety

Hiểu theo nghĩa hẹp: An toàn thực phẩm được hiểu là một môn khoa học dùng để mô tả việc xử lý, chế biến, bảo quản và lưu trữ thực phẩm bằng những phương pháp phòng ngừa, phòng chống bệnh tật do thực phẩm gây ra.

Hiểu theo nghĩa rộng: Hiểu theo nghĩa rộng, vệ sinh an toàn thực phẩm là toàn bộ những vấn đề cần xử lý liên quan đến việc đảm bảo vệ sinh đối với thực phẩm nhằm đảm bảo cho sức khỏe của người tiêu dùng.