【Giải Đáp】And so on là gì?

“And so on” dùng cuối một câu liệt kê để chứng minh rằng nó sẽ tiếp tục; vân vân…

Từ đồng nghĩa với nó : and so forth: tiếp tục như vậy, tương tự như thế,.

Mục Lục

Ví dụ

I love sports: football, volleyball, basketball, swimming and so on – Tôi yêu thể thao: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bơi lội và v.v…

When the government adds more money to the market, the inflation will happen, the interest rate will decline, and so on – Khi chính phủ bơm thêm tiền vào thị trường, lạm phát sẽ xảy ra, lãi suất sẽ giảm xuống, vân vân và vân vân,…