1.Áp dụng tiếng Anh là gì?

Động từ: áp dụng

  • To apply
  • To put into practice
  • To put into application

Danh từ: sự áp dụng

  • Application

2.Ví dụ

The law applies to all of us – Luật pháp áp dụng cho tất cả chúng ta.

To put a theory into practice – Áp dụng một lý thuyết.

Đam mê về công nghệ, ngoại ngữ. Thích khám phá du lịch và viết lách. WikiGiaiDap là nơi Linh chia sẻ thông tin hữu ích cho mọi người. Linh đã có kinh nghiệm du lịch trên 30 quốc gia, am hiểu về ẩm thực và cũng là một tín đồ về thời trang cùng với trình độ ngoại ngữ chuyên sâu của mình.