As opposed to là gì?

1.Ngữ nghĩa

Oppose (verb) phản đối, đối lập,..

Be opposed : Bị phản đối

Be opposed to do: Bị phản đối làm gì

As opposed to : Trái với, tương phản với, đối lập với,…

2.Ví dụ

As opposed to me, she is very quite – Trái ngược với tôi, cô ấy rất trầm tính.

We oppose the plan to build a motorway in this beautiful area. – Chúng tôi phản đối kế hoạch xây dựng một đường cao tốc ở khu vực đẹp đẽ này.

Đam mê về công nghệ, ngoại ngữ. Thích khám phá du lịch và viết lách. WikiGiaiDap là nơi Linh chia sẻ thông tin hữu ích cho mọi người. Linh đã có kinh nghiệm du lịch trên 30 quốc gia, am hiểu về ẩm thực và cũng là một tín đồ về thời trang cùng với trình độ ngoại ngữ chuyên sâu của mình.