【Giải Đáp】At the moment là gì?

AT THE MOMENT có nghĩa là gì?

1.Ngữ nghĩa

At the moment: Hiện tại, bây giờ,..

At the moment là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn (1 trong số 12 thì trong ngữ pháp tiếng Anh)

Một số từ/ cụm từ tương đương: Now, at present, right now, ….

2.Ví dụ

She is going to school at the moment. – Hiện tại, cô ấy đang đi đến trường

We’re busy at the moment – Giờ (bây giờ, lúc này) chúng tôi đang bận.