【Giải Đáp】AT&T là gì?

AT&T có nghĩa là gì?

Mục Lục

Ý nghĩa

AT&T là chữ viết tắt của cụm từ ” American Telephone and Telegrap” – một hãng truyền thông lớn ở Mỹ.

Cụ thể hơn, AT&T là một công ty viễn thông đa quốc gia có trụ sở tại Tháp Whitacre ở vùng trung tâm Dallas, Texas. AT&T là hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn thứ hai và là hãng cung cấp dịch vụ điện thoại cố định lớn nhất ở Hoa Kỳ.