【Giải Đáp】Ấu trĩ nghĩa là gì?

Ấu trĩ nghĩa là gì?

Xét theo từng lĩnh vực khác nhau, thì nghĩa của cụm từ này cũng sẽ được hiểu khác nhau.

Ví dụ

Trong lĩnh vực y học: Ấu trĩ là một loại bệnh – bệnh ấu trĩ, hay còn gọi là trạng thái ấu trĩ là chứng thiểu năng sinh dục trên động vật trong thời kỳ phát triển ngoài bào thai..

Trong lĩnh vực triết học: Ấu trĩ là căn bệnh của những người suy nghĩ chưa chín chắn, non ớt như trẻ con. Lớn tuổi mà suy nghĩ đơn giản, không suy nghĩ được sâu sa, thiếu kinh nghiệm.