B/L là gì?

1.Giải nghĩa

B/L là tên viết tắt của cụm từ Bill Of Lading, tức là ” vận đơn đường biển”

2.Ý nghĩa

B/L là một chứng từ vẩn tải hàng hóa do người chuyên chở, thuyền trưởng( đường biển), hoặc đại lý của hãng tàu ký phát cho chủ hàng sau khi tàu rời bến.

Trong vận tải đường biển, vận đơn có chức năng quan trọng và tác dụng đến quá trình chuyển đổi chủ sở hữu hàng hóa.

Chức năng của vận đơn:

  • Biên nhận hàng hóa : Việc sử dụng chủ yếu của vận đơn như một biên nhận của người vận chuyển khi hàng hóa đã được đưa lên tàu. Giấy xác nhận này có thể được sử dụng như bằng chứng về lô hàng cho hải quan và mục đích bảo hiểm, và cũng có thể làm bằng chứng thương mại hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.
  • Chứng từ về quyền sở hữu hàng hóa : Khi người mua nhận hàng từ người vận chuyển, vận đơn có chức năng như quyền sở hữu hàng hóa.
  • Bằng chứng về hợp đồng chuyên chở : Vận tải hàng hóa từ người vận chuyển đến người gửi hàng có thể được sử dụng làm bằng chứng của hợp đồng vận chuyển do thực tế người vận chuyển đã nhận hàng. Trong trường hợp này, vận đơn được sử dụng như một hợp đồng chuyên chở.

Các nội dung trên vận đơn đường biển:

SHIPPER/CONSIGNOR/SENDER : Người gửi hàng, thường là bên bán.

SHIPPING COMPANY : Công ty vận tải biển.

CONSIGNEE : Người có quyền nhận hàng hóa.

B/L NO : Đượcviết tắt Bill of lading No, còn gọi là số vận đơn.

FILE NO : Số lô hàng.

TRACKING NO : Số vận chuyển.

BOOKING NO : Số chỗ lô hàng trên tàu.

EXPORT REFERENCE: Giấy phép xuất khẩu.

FORWARDING AGENT : Đại lý forwader.

NOTIFY PARTY : Bên nhận thông báo

FOR DILIVERY APPLY TO : Nơi lấy D/O đầu nhập.

VESSEL AND VOYAGE NO : Tên con tàu và số hiệu con tàu.

PORT OF LADING : Cảng bốc hàng lên tàu.

PORT OF DISCHARGE : Cảng dở hàng.

PLACE OF DELIVERY : Cảng trả hàng cho người nhận hàng.

TYPE OF MOVE : Phương thức vận chuyển.

NUBER OF PACKAGES : Số kiện hàng.

DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS : Mô tả hàng hóa.

GROSS WEIGHT : Trọng lượng bao gồm cả bao bì.

NET WEIGT : Trọng lượng tịnh.

VOLUME : Sản lượng.

Đam mê về công nghệ, ngoại ngữ. Thích khám phá du lịch và viết lách. WikiGiaiDap là nơi Linh chia sẻ thông tin hữu ích cho mọi người. Linh đã có kinh nghiệm du lịch trên 30 quốc gia, am hiểu về ẩm thực và cũng là một tín đồ về thời trang cùng với trình độ ngoại ngữ chuyên sâu của mình.