【Giải Đáp】Bác sĩ chuyên khoa 1 là gì?

Bác sĩ chuyên khoa cấp I là gì?

Như chúng ta đã biết, mỗi sinh viên y khoa phải học 6 năm, sau đó mới được tốt nghiệp ra trường và được gọi với cái tên là “bác sĩ”, nhưng chưa hành nghề được, phải làm việc tại một cơ sở bệnh viện nào đó trong vòng 18 tháng rồi mới được cấp chứng chỉ hành nghề.

Sau đó, muốn nâng cao trình độ chuyên môn, bác sĩ có thể chọn một trong hai hệ đào tạo, hoặc thực hành lâm sàng hoặc theo hướng nghiên cứu, để tiếp tục học thêm.

Ở hệ đào tạo thiên về thực hành lâm sàng, nếu bác sĩ học thêm một chuyên khoa nào đó (khoảng 1 năm) thì được gọi là bác sĩ chuyên khoa định hướng (BSCKĐH) và có thể bắt đầu hành nghề.

Bác sĩ chuyên khoa định hướng có thể tiếp tục học thêm 2 năm nữa và nếu tốt nghiệp sẽ trở thành bác sĩ chuyên khoa cấp I.

Leave a Comment