【Giải Đáp】Bác sĩ chuyên khoa 1 tiếng anh là gì?

Sau khi bác sĩ chuyên khoa định hướng học tiếp trong 2 năm và tốt nghiệp sẽ trở thành bác sĩ chuyên khoa cấp I.

Trong tiếng Anh, “bác sĩ chuyên khoa” là : Specialist

“Bác sĩ chuyên khoa 1” được viết là: Specialist Level 1

Một số danh từ bác sĩ chuyên khoa phổ biến :

  1. Specialist in plastic surgery: bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình
  2. Specialist in heart: bác sĩ chuyên khoa tim
  3. Eye/heart/cancer specialist: bác sĩ chuyên khoa mắt/chuyên khoa tim/chuyên khoa ung thư
  4. Fertility specialist: bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn và vô sinh
  5. Infectious disease specialist: bác sĩ chuyên khoa lây
  6. Analyst (Mỹ): bác sĩ chuyên khoa tâm thần
  7. Dietician: bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng