【Giải Đáp】Bách khoa toàn thư là gì?

Bách khoa toàn thư là bộ sách tra cứu về nhiều lĩnh vực kiến thức nhân loại và kiến thức tổng quát trên nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau, hoặc có thể là bộ sách tra cứu chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó.

Mục Lục

Ví dụ

Bộ Encyclopædia Britannica bằng tiếng Anh

Bộ Brockhaus bằng tiếng Đức

Bách khoa toàn thư về y học, triết học, hoặc luật

Leave a Comment