【Giải Đáp】Bachelor of engineering là gì?

Bachelor of engineering – Cử nhân kỹ thuật

Là bằng đại học chuyên nghiệp đầu tiên được trao cho sinh viên sau 4-5 năm học ngành kỹ sư tại một trường đại học được công nhận.

Ở Vương quốc Anh, bằng cấp B.Eng sẽ được một trong các tổ chức kỹ thuật chuyên nghiệp của Hội đồng Kỹ thuật công nhận phù hợp để đăng ký làm kỹ sư kết hợp hoặc kỹ sư điều lệ với việc nghiên cứu thêm về trình độ thạc sĩ.

Ở Canada, bằng đại học Canada có thể được CEAB công nhận.

Ngoài ra, nó có thể được công nhận trực tiếp bởi một tổ chức kỹ thuật chuyên nghiệp khác, chẳng hạn như Viện Kỹ sư Điện và Điện tử Hoa Kỳ (IEEE). B.Eng đóng góp cho tuyến đường đến kỹ sư điều lệ (Anh), kỹ sư đã đăng ký hoặc kỹ sư chuyên nghiệp được cấp phép và đã được đại diện của ngành nghề chấp thuận.