【Giải Đáp】Bãi rác tiếng anh là gì?

Bãi rác tiếng Anh là gì?

Bãi thải cũng được biết đến như bãi chứa, bãi rác là một địa điểm cho việc thực hiện các phương pháp xử lý các loại chất thải và là hình thức lâu đời nhất của xử lý chất thải.

Trong tiếng Anh:

Rác(noun): Garbage, rubbish,..

Bãi rác(noun): Landfill, dumping ground, rubbish dump,…