【Giải Đáp】Ban chỉ đạo 138 là gì?

1.Khái niệm

Ban Chỉ đạo 138-TCCT( Tổng cục tham mưu) là một cơ quan bán chuyên trách, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ nhiệm TCCT và Đảng ủy Cơ quan TCCT.

2.Chức năng

Chức năng của Ban Chỉ đạo 138-TCCT là giúp Chủ nhiệm TCCT và Đảng ủy Cơ quan TCCT chỉ đạo việc thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả; chống lãng phí, thực hành tiết kiệm. Cũng tại Văn bản 1133, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các mối quan hệ công tác của Trưởng ban, Phó trưởng ban Thường trực, Phó trưởng ban và các thành viên Ban chỉ đạo đã được quy định rõ.

Leave a Comment