【Giải Đáp】Bán đảo tiếng anh là gì?

Bán đảo tiếng Anh là gì?

1.Bán đảo là gì?

Bán đảo là phần đất liền nằm nhô ra mặt nước, có ba hoặc nhiều mặt tiếp xúc với nước. Phần đất liền gắn với bán đảo có diện tích lớn hơn. Kích thước của bán đảo không bị giới hạn.

2.Bán đảo tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, bán đảo được viết là: peninsula,..

Ví dụ: The Indochinese Peninsula – Bán đảo Đông Dương