Ban giám đốc là gì?

Khái niệm

Ban giám đốc (công ty) là một cơ cấu không nhất thiết phải có, nhằm điều hành một công ty hay thể chế tương tự.

Chức năng của ban giám đốc

  • Thực hiện các chiến lược kinh doanh mà Hội đồng quản trị đã đặt ra.
  • Điều hành công ty đạt được các mục tiêu cuối cùng.
  • Giải quyết công việc hàng ngày của công ty

Ban giám đốc tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, ban giám đốc là: board of managers; management; directorate,…

Đam mê về công nghệ, ngoại ngữ. Thích khám phá du lịch và viết lách. WikiGiaiDap là nơi Linh chia sẻ thông tin hữu ích cho mọi người. Linh đã có kinh nghiệm du lịch trên 30 quốc gia, am hiểu về ẩm thực và cũng là một tín đồ về thời trang cùng với trình độ ngoại ngữ chuyên sâu của mình.