Ban giám hiệu là ban phụ trách việc lãnh đạo một trường học, gồm có hiệu trưởng và hiệu phó.

Trong tiếng Anh, ban giám hiệu được viết là: School-board,…

Đam mê về công nghệ, ngoại ngữ. Thích khám phá du lịch và viết lách. WikiGiaiDap là nơi Linh chia sẻ thông tin hữu ích cho mọi người. Linh đã có kinh nghiệm du lịch trên 30 quốc gia, am hiểu về ẩm thực và cũng là một tín đồ về thời trang cùng với trình độ ngoại ngữ chuyên sâu của mình.