【Giải Đáp】Bán hàng cá nhân là gì?

1.Khái niệm

Bán hàng cá nhân (personal selling ) là sự giao tiếp mặt đối mặt của nhân viên bán hàng với khách hàng tiềm năng để trình bày,giới thiệu và bán sản phẩm.

2.Mục tiêu bán hàng cá nhân

  • Mục tiêu thông tin: Trình bày đầy đủ thuộc tính của sản phẩm, Giải thích các thắc mắc của khách hàng.
  • Mục tiêu thuyết phục: Phân biệt những thuộc tính của sản phẩm với cạnh tranh, thay đổi quyết định mua của khách hàng, tối đa hóa các sản phẩm bán trên các mối quan hệ xây dựng được.
  • Mục tiêu nhắc nhở: Xoa dịu sự bất mãn của khách hàng, Bảo đảm giao hàng ổn định và đều đặn, Phát triển quan hệ khách hàng sau mua
  • Mục tiêu xây dựng hình ảnh : Tạo ấn tượng hình ảnh tốt về nhân viên bán hàng của công ty. Tạo sự tin cậy cho khách hàng.
  • Mục tiêu bán hàng: Mục tiêu lớn nhất là bán được hàng. Quá trình bán hàng cá nhân cung cấp những thông tin hữu ích đến cho người dùng, giúp khách hàng nhận biết và thuyết phục họ sử dụng dịch vụ.