【Giải Đáp】Bán hàng online tiếng anh là gì?

Bán hàng online tiếng Anh là gì?

1.Bán hàng online là gì?

Bán hàng online có thể hiểu là loại hình dịch vụ, kinh doanh các sản phẩm diễn ra chủ yếu trên mạng Internet mà cả người mua và người bán đều dùng các thiết bị di động như máy tính, điện thoại và được liên kết với nhau thông qua mạng Internet. Với bán hàng online, người mua có thể không cần phải đến trực tiếp cửa hàng mà vẫn có thể xem và sở hữu sản phẩm, ngược lại, người bán có thể không cần mặt bằng shop mà vẫn có thể tiếp cận, trao đổi thông tin, hàng hóa với người mua.

2.Bán hàng online tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, bán hàng onine được viết là: online selling, sell online,…