【Giải Đáp】Bán hàng tiếng anh là gì?

Bán hàng tiếng anh là gì?

1.Bán hàng là gì?

Bán hàng là một quá trình trong đó người bán tìm hiểu, khám phá, gợi tạo và đáp ứng nhu cầu của người mua, để cả hai bên nhận được quyền lợi thỏa đáng.

2.Bán hàng tiếng anh là gì?

Trong tiếng anh, bán hàng được viết là: sell, sales,…