【Giải Đáp】Bán hàng trực tiếp là gì?

Bán hàng trực tiếp là gì?

1.Khái niệm

Bán hàng trực tiếp là quá trình giao tiếp trực tiếp giữa người bán hàng và khách hàng, qua đó người bán tìm hiểu nhu cầu, tư vấn, giới thiệu, thuyết phục khách hàng lựa chọn và mua sản phẩm.

2.Các sai lầm khi bán hàng trực tiếp

  • Xao lãng việc thu thập thông tin khách hàng
  • Lệ thuộc quá nhiều vào internet
  • Không đánh giá tiềm năng của khách hàng
  • Hoãn việc bán cho đến khi sản phẩm hoặc dịch vụ hoàn chỉnh
  • Chấp nhận mọi đơn hàng
  • Trút gánh nặng bán hàng
  • Nắm chắc những con cá to