【Giải Đáp】Bán lẻ tiếng anh là gì?

Bán lẻ tiếng anh là gì?

1.Bán lẻ là gì?

Bán lẻ hàng hoá là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc các tổ chức kinh tế hoặc các đơn vị kinh tế tập thể mua về mang tính chất tiêu dùng nội bộ.

Các hình thức của bán lẻ:

  • Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung
  •  Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp
  • Hình thức bán lẻ tự phục vụ (tự chọn)
  • Hình thức bán trả góp
  • Hình thức bán hàng tự động
  • Hình thức gửi đại lý bán hay ký gửi hàng hoá

2.Bán lẻ tiếng anh là gì?

Trong tiếng anh, bán lẻ được viết là: Retail, sell retail,..