【Giải Đáp】Địa chỉ mac là gì?

Địa chỉ mac là gì?

MAC viết tắt của cụm từ Media Access Control, có nghĩa là điều khiển truy nhập môi trường, dùng để đánh địa chỉ vật lý các thiết bị mạng dùng ở tầng liên kết dữ liệu trong mô hình 7 lớp OSI.

Địa chỉ MAC là mã duy nhất được gán bởi nhà sản xuất cho từng phần cứng mạng (như cạc không dây hoặc cạc Ethernet).

Địa chỉ MAC là một bộ sáu cặp hai ký tự, cách nhau bằng dấu hai chấm. Ví dụ 00:1B:44:11:3A:B7 là một địa chỉ MAC.

Ý nghĩa địa chỉ mac

Đối với những nhà cung cấp dịch vụ trên internet, địa chỉ MAC là một thông tin quan trọng để nhận dạng người dùng, phân biệt người dùng này với người dùng khác và tránh gian lận (ví dụ, dùng một máy tính – tương ứng với 1 địa chỉ MAC để tạo nhiều tài khoản của một dịch vụ nào đó).

Đối với người sử dụng các dịch vụ trên internet, đôi khi muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ thì phải biết cách xem và đổi địa chỉ MAC của máy tính của mình khi cần, chẳng hạn như, với những ai thường dùng TeamView để remote, hỗ trợ từ xa. Bình thường bạn dùng phần mềm miễn phí (free với muc đích cá nhân), nhưng nếu bạn dùng quá nhiều (kết nối tới nhiều máy khác) thì phần mềm tự nhận ra là bạn đang dùng với mục đích thương mại (commerial) và sẽ tính phí. Khi đó bạn phải mất tiền mới tiếp tục dùng được Teamview ==> Giải pháp duy nhất nếu không muốn mất tiền là thay đổi địa chỉ MAC của máy tính bạn!

Về mặt kỹ thuật, địa chỉ MAC giúp phân biệt các máy tính với nhau. Một số mạng dùng địa chỉ MAC để cho phép kết nối thiết bị với mạng, đây là một cách khá hữu hiệu trong bảo mật mạng. cho phép chuyển giao các gói dữ liệu tới đích trong một mạng con, nghĩa là một mạng vật lý không có các thiết bị định tuyến, ví dụ một mạng Ethernet.

Đam mê về công nghệ, ngoại ngữ. Thích khám phá du lịch và viết lách. WikiGiaiDap là nơi Linh chia sẻ thông tin hữu ích cho mọi người. Linh đã có kinh nghiệm du lịch trên 30 quốc gia, am hiểu về ẩm thực và cũng là một tín đồ về thời trang cùng với trình độ ngoại ngữ chuyên sâu của mình.