【Giải Đáp】Doanh nghiệp FDI là gì?

Doanh nghiệp FDI là gì?

Doanh nghiệp FDI hiểu theo định nghĩa Tiếng Anh là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (Foreign Direct Investment).

Các Hình Thức Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tại Việt Nam

Tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Đây là 1 hình thức phổ biến truyền thống của FDI. Với hình thức này, doanh nghiệp nước ngoài được thành lập công ty theo quy định của pháp luật tại Việt Nam. Và phải đáp ứng một số quy định theo điều khoản Q, Điều 22, Luật đầu tư 2014.

Thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài

Ở hình thức này, doanh nghiệp liên doanh được thành lập ở nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh được ký kết giữa 1 bên là nhà đầu tư trong nước và 1 bên là đầu tư nước ngoài

Leave a Comment