Download OriginPro 2021 v9.8 Full Active – Phần mềm phân tích dữ liệu

OriginPro 2021 là gì ?

Origin là phần mềm phân tích dữ liệu và đồ thị thuộc công ty OriginLab dành cho các nhà khoa học và kỹ sư. Origin được sử dụng bởi hơn 500.000 khách hàng đã đăng ký tại hơn 6.000 công ty, 6.500 trường cao đẳng và đại học, và 3.000 cơ quan chính phủ và phòng nghiên cứu trên toàn thế giới. Người dùng sử dụng OriginPro để nhập, vẽ, khám phá, phân tích và diễn giải dữ liệu của họ. OriginPro cung cấp các công cụ cho các hoạt động lặp lại như lập kế hoạch theo lô và phân tích hàng loạt, tất cả đều không cần học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

OriginPro 2021 - the ultimate software for graphing & analysis

Ứng dụng OriginPro phù hợp nhất dành cho:

Các nhà khoa học và kỹ sư nghiên cứu và phát triển trong các công ty, phòng thí nghiệm của chính phủ và các khoa học thuật. Các giáo sư và giảng viên cần một phần mềm linh hoạt cho phòng thí nghiệm và bài tập môn học.

OriginPro là một công cụ phân tích dữ liệu và vẽ đồ thị dành cho các nhà phân tích dữ liệu, nhà khoa học, kỹ sư và các công ty. Phần mềm đã phục vụ các chuyên gia, học thuật, công nghiệp thương mại, các phòng thí nghiệm của chính phủ trong hơn 25 năm.

Phần mềm cung cấp một giao diện thân thiện và dễ sử dụng cho người mới bắt đầu. Công cụ này trao quyền cho các chuyên gia thực hiện các tùy chỉnh, phân tích và hoạt động nâng cao.

Phần mềm phân tích thống kê OriginPro tự động cập nhật đồ thị và kết quả phân tích của bạn dựa trên những thay đổi về dữ liệu hoặc thông số. Không cần lập trình, người dùng có thể tạo các mẫu để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại hoặc thực hiện các hoạt động hàng loạt.

Với công cụ này, các nhà khoa học dữ liệu có thể dễ dàng tạo và tùy chỉnh các đồ thị chất lượng. Phần mềm có hơn 100 loại đồ thị và hỗ trợ tùy chỉnh điểm và nhấp chuột của các phần tử. Người dùng có thể thêm hoặc bớt các ô, trục và ô phù hợp với nhu cầu của mình.

Các kỹ sư dữ liệu sử dụng phần mềm phân tích thống kê OriginPro để khám phá dữ liệu. Chúng có thể phóng đại một vùng của biểu đồ, thay đổi hoặc loại bỏ các điểm dữ liệu hoặc kiểm tra các điểm dữ liệu.

Với trình đọc dữ liệu, các nhà phân tích dữ liệu có thể đọc tọa độ của ô, thông tin tương ứng hoặc chỉ mục hàng. Trình đọc màn hình cho phép người dùng đọc tọa độ của bất kỳ vị trí nào trong biểu đồ. Ngoài ra, người dùng có thể khám phá dữ liệu trong biểu đồ xếp chồng bằng các tiện ích con trỏ dọc.

Phần mềm phân tích thống kê OriginPro cung cấp một bộ công cụ mở rộng để giúp các tổ chức và nhà phân tích dữ liệu thực hiện phân tích dữ liệu nâng cao và khám phá. Người dùng có thể chọn phạm vi dữ liệu bằng cách sử dụng hộp vùng quan tâm (ROI), xem kết quả trong khi thay đổi kích thước ROI và tạo báo cáo phân tích chi tiết.

Phần mềm cung cấp các công cụ để phân tích đỉnh, bao gồm tìm kiếm và tích hợp, điều chỉnh và giải mã đỉnh. Ngoài ra, phần mềm hỗ trợ đường cong và bề mặt phù hợp, xử lý tín hiệu và phân tích thống kê. Người dùng có thể thực hiện thống kê mô tả, kiểm tra tham số và phi tham số, ANOVA, phân tích đa biến, v.v.

Phần mềm phân tích thống kê OriginPro hỗ trợ tích hợp với các ứng dụng khác, bao gồm Microsoft Excel, MATLAB hoặc LabVIEW. Các kỹ sư dữ liệu có thể tạo các quy trình tùy chỉnh trong phần mềm bằng bảng điều khiển R, ngôn ngữ Python, tập lệnh và ngôn ngữ C.

Link download OriginPro 2021 V9.8 FULL ACTIVE link ONEDRIVE cực nhanh

Tải OriginPro 2021 full active

Hướng dẫn cài đặt OriginPro 2021 V9.8 Full active

Bước 1: Tải phần mềm về theo link onedrive full băng thông cực nhanh ở trên

Bước 2: Giải nén phần mềm và xem file hướng dẫn cài đặt chi tiết được đính kèm

Bước 3: Sử dụng phần mềm active miễn phí

Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

(đang cập nhật)

Phần mềm bổ trợ có thể bạn quan tâm

Wolfram Mathematica 12

MATLAB R2021a

SPSS 25

ANSYS Products 2021

Các tính năng chính của OriginPro 2021 v9.8:

 • Origin Pro được tùy chỉnh để đối sánh đường cong
 • Công cụ lý tưởng để biểu diễn thông tin thống kê và kiểm tra xem dấu hiệu điện
 • Một cuộc gặp gỡ người dùng tương tác cho những người dùng bận rộn sử dụng các phương pháp kiểm soát quy trình
 • Để phù hợp với hồi quy tuyến tính và công cụ không có lỗi cho thiết kế đường cong
 • Tạo đồ họa thông minh With-it và đồ họa đa thức thông minh
 • Sao chép thông tin và khớp với lời chứng thực chia sẻ trực tiếp của Quốc tế
 • Tìm kiếm tất cả, tạo một dự án và nhận hộp chỉnh sửa của bạn để bắt đầu lại dự án
 • Chiếu sáng các ứng dụng để điều tra thông tin
 • thu hút sự tập trung vào các tệp, video, cùng với cả các Ví dụ từ các tệp dự án của bạn
 • Thuộc tính đầy đủ để chiếu sáng cao thông tin cùng với trang tính tương ứng với các hàng hoặc cột đã chọn đồng thời
 • Đó là chương trình có thể chấp nhận và đủ sử dụng mức độ đại diện dữ liệu cổ điển
 • Các thủ tục để chặn việc tính toán lại mọi cuộc phẫu thuật
 • Xem Hoạt động của Luồng công việc và thông tin số và ngay lập tức thể hiện
 • Tại đây Quan sát rằng khung trình khám phá dự án và cũng nhấp vào mức bên dưới với SCN Tắt và đứng
 • Cuối cùng, bạn có thể cá nhân hóa bảng xếp hạng vuông góc tạo dấu vết với chi tiết tại bảng điểm chuẩn

Thông tin chi tiết về phần mềm OriginPro 2021

Các doanh nghiệp và chuyên gia dữ liệu sử dụng phần mềm phân tích thống kê OriginPro để khám phá dữ liệu. Công cụ này cho phép người dùng phóng to vùng biểu đồ, thang đo X / Y hoặc lĩnh vực quan tâm, sửa đổi hoặc xóa điểm dữ liệu, che dấu điểm dữ liệu khỏi phân tích hoặc ẩn điểm dữ liệu khỏi hiển thị. Các nhà phân tích dữ liệu có thể đọc tọa độ của biểu đồ bằng trình đọc dữ liệu, đọc tọa độ vị trí biểu đồ bằng trình đọc màn hình và khám phá dữ liệu trong biểu đồ xếp chồng bằng tiện ích con trỏ dọc.

biểu đồ trong OriginPro 2021 v9.8

Phần mềm này hỗ trợ làm nổi bật âm mưu và dữ liệu cũng như định dạng có điều kiện cho trang tính. Với các mẫu biểu đồ của trình duyệt, người dùng có thể dễ dàng khám phá dữ liệu đa kênh và đa cột.

Phần mềm phân tích thống kê OriginPro giúp các nhà nghiên cứu và nhà phân tích dữ liệu xử lý, phân tích dữ liệu và tạo ra những hiểu biết sâu sắc. Với công cụ này, người dùng có thể thao tác và xử lý dữ liệu sau khi nhập một cách trực quan. Các nhà phân tích dữ liệu sử dụng công cụ này để tổ chức lại dữ liệu bằng cách sắp xếp dữ liệu ở cấp trang tính hoặc cột, xếp chồng và bỏ xếp chồng các cột, nối hoặc tách trang tính, v.v.

Phần mềm phân tích thống kê OriginPro hỗ trợ trích xuất và giảm thiểu dữ liệu. Các nhà nghiên cứu có thể sử dụng các điều kiện để lọc dữ liệu, giảm hoặc tóm tắt dữ liệu bằng cách sử dụng bảng tổng hợp, v.v.

Phần mềm này cung cấp một bộ công cụ hoàn chỉnh để giúp các nhà nghiên cứu thực hiện phân tích khám phá và thống kê. Người dùng có thể dễ dàng tương tác với dữ liệu đồ họa, sử dụng Khu vực quan tâm (ROI) để chọn phạm vi dữ liệu, xem kết quả trong khi di chuyển hoặc thay đổi kích thước ROI, tạo báo cáo phân tích chi tiết, tùy chỉnh cài đặt báo cáo hoặc trực quan và lưu chủ đề để sử dụng trong tương lai.

Ứng dụng Cố vấn Thống kê của Nguồn gốc giúp các nhà nghiên cứu lựa chọn và sử dụng các công cụ phân tích và thử nghiệm thống kê có liên quan. Các nhà phân tích dữ liệu có thể sử dụng thống kê mô tả để phân tích và tóm tắt dữ liệu rời rạc và liên tục, cũng như thực hiện các bài kiểm tra tham số và phi tham số. Phần mềm phân tích thống kê OriginPro trao quyền cho các kỹ sư dữ liệu thực hiện các bài kiểm tra Phân tích phương sai (ANOVA) khác nhau, phân tích đa biến, Phân tích công suất và kích thước mẫu, Phân tích tỷ lệ sống sót, Đường đặc tính hoạt động của máy thu (ROC).

Phần mềm phân tích thống kê OriginPro cho phép các nhà khoa học dữ liệu thực hiện phân tích dữ liệu tiên tiến và tính toán toán học. Với công cụ này, các kỹ sư dữ liệu có thể thực hiện phân tích dữ liệu nâng cao, bao gồm đường cong tuyến tính, phi tuyến và đa thức và sự phù hợp bề mặt, xử lý tín hiệu và phân tích đỉnh. Phân tích đỉnh bao gồm hiệu chỉnh đường cơ sở, tìm kiếm và tích hợp đỉnh, giải mã đỉnh và sự phù hợp.

phân tích thống kê với OriginPro 2021 v9.8

Phần mềm phân tích thống kê OriginPro cho phép người dùng thực hiện các phép tính toán học, bao gồm tính toán cột và ô, nội suy và ngoại suy, phân biệt và tích hợp. Công cụ này hỗ trợ các tính toán như diện tích đa giác và diện tích bề mặt, và tích hợp khối lượng 2D.

Phần mềm phân tích thống kê OriginPro giúp các nhà phân tích dữ liệu xuất và trình bày dữ liệu một cách có tổ chức. Với phần mềm này, các nhà nghiên cứu có thể dễ dàng tạo và tùy chỉnh các biểu đồ cho các ấn phẩm và trình bày dữ liệu.

Phần mềm phân tích thống kê OriginPro có hơn 100 loại biểu đồ tích hợp sẵn bao gồm biểu đồ Cột và biểu đồ thanh, Đồ thị hình cầu, Đồ thị đường thẳng, Hình tròn 2D và biểu đồ bánh rán, Đồ thị phân tán, Bản đồ đường viền và nhiệt, Đồ thị thanh 3D, Biểu đồ cột 3D, Bland- Cốt truyện Altman, Cốt truyện Trước-Sau, Cốt truyện Hình ảnh và hơn thế nữa. Công cụ này hỗ trợ tùy chỉnh các phần tử đồ thị và cho phép người dùng thêm hoặc bớt các trục, bảng điều khiển và các ô cho phù hợp với nhu cầu của họ.

Công cụ này cho phép các nhà phân tích dữ liệu tùy chỉnh các thuộc tính của âm mưu, bao gồm độ trong suốt, ký hiệu, hình dạng và kích thước, chiều rộng và kiểu đường, cột và vùng. Người dùng có thể vẽ hàng loạt các đồ thị mới bằng cách sử dụng cấu trúc dữ liệu hiện có hoặc vẽ đồ thị bằng các mẫu có thể sao chép. Ngoài ra, các nhà phân tích dữ liệu có thể lưu các biểu đồ tùy chỉnh làm chủ đề biểu đồ hoặc mẫu biểu đồ để sử dụng trong tương lai.

Phần mềm phân tích thống kê OriginPro cho phép các kỹ sư dữ liệu kết hợp nhiều đồ thị thành một đồ thị duy nhất, trích xuất nhiều đồ thị thành đồ thị độc lập hoặc trích xuất các đồ thị từ đơn lẻ thành nhiều lớp. Với phần mềm này, các nhà nghiên cứu có thể thay đổi kích thước đồ thị, chia tỷ lệ các phần tử của trang thành chiều rộng cụ thể phù hợp để xuất bản trên tạp chí. Người dùng có thể xuất các trang hoặc đồ thị bố cục sang hơn 15 định dạng tệp bao gồm PDF, EMF, JPEG, PNG, BMP, EPS, TIFF, v.v.

Các công ty có thể chỉ định cài đặt xuất biểu đồ, bao gồm DPI, xuất chiều rộng và chiều cao, xuất biểu đồ dựa trên khu vực do người dùng xác định và lưu cài đặt. Phần mềm cho phép người dùng sao chép và dán đồ thị vào các ứng dụng như Microsoft PowerPoint, dán đồ thị dưới dạng hình ảnh hoặc Đồ thị gốc (OLE).

OriginPro 2021 v9.8 plot details

Các nhà quản lý dự án sử dụng phần mềm phân tích thống kê OriginPro để quản lý dự án và dữ liệu. Với công cụ này, người dùng có thể làm việc hiệu quả với các tệp dự án Origin (OPJ / OPJU), lưu trữ dữ liệu và siêu dữ liệu, đồ thị, ghi chú và kết quả trong một tài liệu duy nhất. Hơn nữa, các nhóm dự án có thể thêm nhận xét vào cửa sổ, trang tính và thư mục, bao gồm cả tệp đính kèm của bên thứ ba như tệp mã Origin C và LabTalk Script.

Phần mềm phân tích thống kê OriginPro trao quyền cho người quản lý dữ liệu để xử lý sổ làm việc và trang tính. Người dùng có thể xử lý và phân tích dữ liệu, đặt đồ thị dưới dạng các đối tượng nhúng hoặc nổi, tắt tính năng chỉnh sửa để bảo vệ dữ liệu. Phần mềm này cho phép người dùng bảo vệ sổ làm việc, trang tính và tệp Dự án gốc của họ bằng mật khẩu và hơn thế nữa.

Yêu cầu hệ thống

Microsoft WindowsWindows 7 32/64-bit lên phiên bản mới nhất (miễn là Microsoft vẫn hỗ trợ hệ điều hành.)
RamTối thiểu  4 GB  để  8 GB RAM  hoạt động.
Bộ xử lýIntel Core i3-2100T @ 1,3 GHz hoặc AMD FX-4100 @ 2,5 GHz
iOS10.12 (Sierra), 11.0 (Big Sur) và Phiên bản mới hơn.
LinuxCác bản phân phối dựa trên Debian hoặc RedHat – nỗ lực hết sức
Kích thước4 MB

Cảm ơn các bạn đã tải phần mềm, đăng ký kênh WikiGiaiDap.com để nhận được nhiều bản tin công nghệ, phần mềm mới nhất nhé.

⚠️ Lưu ý đọc kỹ trước khi bạn tải bất kỳ Games / Phần Mềm nào trên Wikigiaidap.com ⚠️

 • 🔑 Tất cả password giải nén chúng tôi đều cho vào file tải về, vui lòng xem kỹ, chúng tôi không công khai trên website vì các lý do bảo mật.
 • ⬇️ Hệ thống lưu trữ của chúng tôi không thông qua hình thức quảng cáo hay link rút gọn, vì vậy sẽ cực kỳ tiện lợi.
 • ⚙️ Tổng hợp các lỗi khi tải Games / Phần Mềm tại TRANG CHÍNH THỨC NÀY
 • 📥 Inbox ngay vào Fanpage của Wikigiaidap để các Admin của chúng tôi giúp đỡ các bạn một cách nhanh nhất.
 • 🎖 Đừng quên góp ý nếu bạn muốn trải nghiệm tốt hơn về dịch vụ cung cấp tài nguyên miễn phí của chúng tôi.
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You cannot copy content of this page

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x