【Giải Đáp】Đường trung tuyến là gì?

Định nghĩa đường trung tuyến

Trong hình học, trung tuyến của một tam giác là một đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác tới trung điểm của cạnh đối diện.

Mọi tam giác đều có ba đường trung tuyến và ba đường trung tuyến này cắt nhau tại một điểm trong tam giác (gọi là trọng tâm của tam giác). Trọng tâm cách đỉnh tam giác một khoảng bằng 2/3 và cách cạnh đối diện đỉnh đó 1/3. Trong mặt phẳng, mọi đường thẳng đi qua trọng tâm của tam giác đều chia tam giác thành hai tam giác có diện tích bằng nhau

Mở rộng

Tam giác cân thì đường trung tuyến ứng nối đỉnh cân với cạnh đáy cũng là đường phân giác và đường cao.

Tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền.

Đối với tam giác cân và tam giác đều, mỗi trung tuyến của tam giác chia đôi các góc ở đỉnh với hai cạnh kề có chiều dài bằng nhau.

Leave a Comment