【Giải Đáp】E-commerce là gì?

【Giải Đáp】E-commerce là gì?

E-commerce là gì?

E-commerce là viết tắt của cụm từ electronic-commerce, được hiểu là thương mại điện tử.

Thương mại điện tử là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính.

Thương mại điện tử cho phép người tiêu dùng trao đổi điện tử hàng hoá và dịch vụ không có rào cản về thời gian hay khoảng cách.

E-commerce bao gồm hai yếu tố chính cơ bản

Khảo hàng trực tuyến (Online shopping)

Bao gồm toàn bộ các thông tin cần thiết cung cấp cho khách hàng, mang lại giải pháp mua hàng hợp lí, khái niệm này cũng có thể bao hàm các hành động xem xét sản phẩm & mua hàng ở khách hàng.

Mua hàng trực tuyến (Online purchasing)

Bao gồm các cơ sở hạ tầng công nghệ để trao đổi dữ liệu để giao dịch, mua bán trên Internet. Nói đúng hơn, đây là các hệ thống giúp cho hoạt động / các khâu mua bán trên Internet có thể được diễn ra suôn sẻ.

Leave a Comment