【Giải Đáp】n/a là gì?

【Giải Đáp】n/a là gì?

Bạn đã và đang gặp những từ viết tắt? Trong đó có “n/a”? Vậy “n/a” có nghĩa là gì?

“N/a” là chữ viết tắt của khá nhiều từ tiếng anh. Dưới đây là một số ví dụ minh chứng cho điều đó:

 • Not Available: Dữ liệu không xác định
 • No Answer: Không có đáp án
 • Not Assigned: Chưa định nghĩa
 • Not Applicable: Không tương thích, không áp dụng được
 • Never Again: Không bao giờ lặp lại
 • Non Action: Không hành động
 • North America: Phía Bắc Mỹ
 • No Account: Không có tài khoản
 • New Account: Tài khoản mới
 • No Authorized: Không có quyền chứng thực
 • Next Assembly: Hội tiếp theo
 • Not Affiliated: Không liên kết (thường từ này sẽ được thấy trong website hay làm cái gì liên quan đến đường link)
 • No Active: Không hoạt động
 • Not Acceptable: Không chấp nhận được
 • No Assignment: Không có bài làm (trong giáo dục)
 • No Advice: Không có thông báo, không có chỉ thị

Ngoài ra, chúng ta còn hay gặp chữ viết tắt này khi chúng ta sử dụng Microsoft Excel. Trong lĩnh vực tin học, cụ thể là trong Microsoft Excel, “n/a” có nghĩa là lỗi. Khi bạn nhập sai dữ liệu nào đó, hệ thống sẽ không thể nào đưa ra kết quả, vì vậy nó sẽ hiển thị là “n/a” để người dùng biết và sửa lại.