【Giải Đáp】.net framework 4.0 là gì?

【Giải Đáp】.net framework 4.0 là gì?

NET Framework 4.0 là phiên bản tiếp theo của nền tảng lập trình NET Framework được cung cấp bởi Microsoft, mang đến cho người dùng môi trường để thực thi các ứng dụng. Đây là một trong những framework được sử dụng rất rộng rãi hiện nay, được bổ sung thêm nhiều tính năng mới trong từng phiên bản. 

Phiên bản beta đầu tiên của.NET 4 xuất hiện vào 5/2009 và phiên bản RC (Release Candidate) được ra mắt vào 2/2010. Bản chính thức của.NET 4 được công bố và phát hành cùng với Visual Studio 2010 vào 12/4/2010.

Các tính năng mới được Microsoft bổ sung trong.NET 4:

  • Dynamic Language Runtime
  • Code Contracts
  • Managed Extensibility Framework
  • Hỗ trợ các tập tin ánh xạ bộ nhớ (memory-mapped files)
  • Mô hình lập trình mới cho các ứng dụng đa luồng (multithreaded) và bất đồng bộ (asynchronous)
  • Cải thiện hiệu năng, các mô hình workflow.