【Giải Đáp】.net framework là gì?

【Giải Đáp】.net framework là gì?

Có thể bạn đã biết, các lập trình viên phải “viết code” để tạo nên những ứng dụng trên nền Windows. Để làm điều này, họ sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau, cho phép bạn “điều khiển” máy tính chính xác những gì cần làm.

Vấn đề là tự thân các ngôn ngữ lập trình khá sơ sài. Chúng có thể xử lý những phép tính đơn giản như cộng trừ nhân chia, nhưng không làm được nhiều hơn nữa. Nếu muốn hiển thị đoạn văn bản hay hình ảnh lên màn hình, bạn cần phải viết nhiều dòng lệnh sử dụng các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình – việc này sẽ tiêu tốn của bạn kha khá thời gian.

Giải quyết vấn đề đó là nguyên nhân ra đời của .NET Framework.

.NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát hành bởi MIicrosoft.

.NET framework bao gồm tập các thư viện lập trình lớn, và những thư viện này hỗ trợ việc xây dựng các chương trình phần mềm như lập trình giao diện; truy cập, kết nối cơ sở dữ liệu; ứng dụng web; các giải thuật, cấu trúc dữ liệu; giao tiếp mạng… CLR cùng với bộ thư viện này là 2 thành phần chính của.NET framework.